Bli ansluten till HSA och SITHS

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Om Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning som används för att utfärda elektroniska identitetshandlingar till både personer och system. SITHS e-legitimation används för att identifiera personer och SITHS funktionscertifikat används för att identifiera system.

SITHS är den enda identifieringslösningen på marknaden som går att använda i samtliga nationella tjänster som Inera har - och som kräver identifiering. Dessutom har SITHS många olika användningsområden, vilket gör att tjänsten kan ersätta de flesta säkerhetslösningar som finns på en arbetsplats. Samtliga regioner och kommuner använder sedan länge SITHS, och även de flesta privata vårdgivare.

Om OB siths

Omsorg & Behandling (OB siths) medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens inom vård och omsorg från samarbete med regioner, kommuner och privata vårdgivare. Vi är ISO certifierade enligt kvalitécertifiering ISO 9001:2015, miljöcertifiering ISO 14001:2015 och arbetsmiljöcertifiering ISO 45001:2018

HSA och SITHS, bli ansluten till HSA och SITHS via Omsorg & Behandling OB siths. Vi är direktanslutna till HSA och SITHS via Inera och kan därmed agera som ombud för din organisation.

Organisationer och företag kan bli tredjepartsanslutna till HSA-katalogen och SITHS via oss. För en fast månadsavgift per person har ni möjlighet att få ett personligt SITHS-kort.

SITHS är en godkänd e-legitimation som används för att komma åt tjänster och system inom vård och omsorg.
ImageImage

Säker identifiering av personer

SITHS e-legitimation används för identifiering av personer och uppfyller kraven på stark autentisering vid inloggning och åtkomst till information. Stark autentisering innebär att en persons identitet kontrolleras två eller flera gånger innan åtkomst kan ges. I SITHS fall görs detta genom att varje person har en personlig e-legitimation och kan sin personliga pinkod.

SITHS e-legitimation innehåller bland annat information om vem personen är och var den arbetar. SITHS e-legitimation kan lagras på ett kort eller en mobil bärare som smart telefon eller surfplatta, och är avsedd att användas i tjänster på internet och i andra elektroniska miljöer.

Exempel på användningsområden:

  • Inloggning i tjänster, som till exempel Nationell patientöversikt, Pascal och Intygstjänster
  • Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar och recept
  • Signering och kryptering av e-postmeddelanden
  • Hantering av utskrifter
  • Inpassering i lokaler

Säker identifiering av system

På motsvarande sätt som SITHS e-legitimation kan användas för att identifiera personer, kan SITHS funktionscertifikat används för att identifiera ett system. Funktionscertifikatet kan också användas för att kryptera information som överförs mellan system.

SITHS Funktionscertifikat innehåller bland annat information om vilken organisation systemet tillhör. Genom att installera SITHS funktionscertifikat i de system som ska kommunicera med varandra, kan organisationer säkerställa att de endast tar emot information från dem de litar på.

Alla system som idag kommunicerar över Nationella tjänsteplattformen använder till exempel SITHS funktionscertifikat. Det kan exempelvis vara vårdinformationssystem, elektroniska remisser som skickas mellan olika vårdgivare och när intygstjänster kommunicerar med Försäkringskassan.

Godkänd som svensk e-legitimation
SITHS e-legitimation är godkänd enligt det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Det innebär att SITHS har blivit granskad och godkänd utifrån nationella och internationella säkerhetskriterier. Alla som använder e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.
Image

Vårt team

Medarbetare

Patrick Bihler

Patrick Bihler

VD
070-250 98 40

Angela Jensen

Angela Jensen

Ansvarig Utgivare SITHS & HSA Ansvarig
073-373 00 47

Henrik Björksved

Henrik Björksved

Marknadschef
070-250 98 40

Marina Tomic

Marina Tomic

Administratör
073 373 00 51

Selvi Baheetharan

Selvi Baheetharan

Redovisningsekonom
073-373 00 86

Frågor?

Kontakta oss på tele: 073-373 00 47

Eller maila oss på [email protected]

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....